Jdi na obsah Jdi na menu
 


škola dokorán - krok za krokom

Příspěvky

škola dokorán - krok za krokom TU OTVOR

29. 4. 2007

Materská škola Bystré sídlisko 311, ako jediná materská škola v okrese Vranov nad Topľou, pracuje od roku 1997 podľa metodiky Školy dokorán „Krok za krokom“.Jedným z pilierov programu „Krok za krokom“ je aj spolupráca s rodinou. Rodič má možnosť zúčastniť sa na jednotlivých činnostiach počas celého dňa, za odbornej pomoci učiteliek. Má tak možnosť vidieť prácu nielen učiteliek, ale aj svojho dieťaťa. Zapája sa do rôznych zábavných aktivít i aktivít na pomoc škole. A čo je veľmi dôležité, spoločne s hľadajú východiská, ako pomôcť dieťaťu.